[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< เมษายน 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต (รายวิชาเลือกบังคับ)
ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต (รายวิชาเลือกบังคับ)   เข้าชม :  [144]
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2558
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ให้มีความเหม   เข้าชม :  [490]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าชดเชยสนามสอบ
กำหนดตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2556 เป็นต้นไป เพื่อให้เหมาะสมกับการปฎิบัติงานในปัจจุบันเละเพื่อให้เกิดควา   เข้าชม :  [248]
 
6 / มี.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
การดำเนินการเทีบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
ขอให้สถานศึกษาเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นต้นไป  เข้าชม :  [27]
21 / มิ.ย. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
แผนการปฎิบัติงาน พ.ศ. 2560 สำนักงาน กศน.
รายละเอียด แผนการปฎิบัติงาน พ.ศ. 2560 สำนักงาน กศน.  เข้าชม :  [88]
21 / มิ.ย. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2560
ราบละเอียด ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2560  เข้าชม :  [83]
26 / ส.ค. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับครู กศน.
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับครู กศน.  เข้าชม :  [152]
 

 
นาฟ้าวณิชย์  ชลมนัสสรณ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
 นางสาววิชุดา  จินะกันต์
นักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบงานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน


    QR code 
 เพจกลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กศน.จังหวัดลำพูน


 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดลำพูน
ถนนริมปิง ตำบลริมปิง  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-511295 ต่อ 16
โทรสาร  053-561255  E-mail: nfe_51@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   จักรพันธ์ มหาไม้